צוות המשרד

   ה"אני מאמין" שלנו 

   מה תקבלו מאיתנו 

   בניה ירוקה ואקולוגיה 

אנו מאמינים שהאחריות הראשונה שלנו היא לקיים את טובת לקוחותינו. עלינו לספק להם את העיצוב הטוב ביותר האפשרי ליצירת החללים והפרטים העונים על דרישותיהם. עלינו לשמור ולהקפיד על מסגרת הזמן של הפרוייקט. עלינו לשאוף לצמצם את עלויות הפרוייקט בכדי לאפשר ללקוחותינו לקבל את רצונם במחיר הולם.

אנו אחראים כלפי שותפינו לפרוייקט, הקבלנים והספקים השונים. עלינו לספק להם מפרטים, תוכניות ופרטים בצורה ברורה וללא טעויות, כך שיבהירו את רצוננו ורצון הלקוחות. עלינו להתייחס אליהם בצורה הוגנת גם במקרים של מחלוקות במהלך הביצוע.

אנו אחראים לעובדים במשרד. אנו מאמינים כי המשרד צריך להיות מקום עבודה מספק ומהנה, בו לכל עובד ניתן לנסות רעיונות חדשים. עלינו התייחס לעובדים איתנו בצורה הוגנת, לכבד אותם ולהכיר בערכם. עלינו לתת להם הזדמנות להתקדם ולהתפתח על פי כישוריהם. עלינו לספק להם תנאי עבודה ראויים, לתת להם שכר נאות ולהיות מודעים לאחריותם כלפי משפחותיהם.

אנו אחראים לפעילות המשרד כעסק. המשרד חייב להשיג רווח איתן. עלינו לוודא שכל פרוייקט המבוצע על ידינו יהיה רווחי תוך שמירה על כללי האתיקה המקצועית. אנו צריכים ליזום פרוייקטים חדשים, לחסוך וליצור משאבים שישמשו בשעת מחסור. אנו אחראים כלפי החברה בה אנו חיים. עלינו לשאוף לתרום לה מיכולותינו ולשמור על ערכי הקהילה והטבע.

אם נבצע כל זאת אנו מאמינים שכל השותפים לפרוייקטים, מהלקוחות והיזמים ועד אחרון העובדים, יזכו להרוויח ולהנות מהם.