המשרד

טלפון: 6251251 - 04
פקס:   6301057 - 04
כתובתנו: מושב חרב לאת, 38860

מפות הגעה למשרד

 

  • אסתי וולף

נייד: 5404210 - 050
 Estie@wkDesign.co.il

 

  • יובל כרמי

 נייד: 2854857 - 052
Yuval@wkDesign.co.il