חדש באתר :
חברת אדום UK - פרויקט חדש באתר (נובמבר 2006)
קליניקת ד"ר ליפין - פרויקט חדש באתר (נובמבר 2006)

שונות :
יובל הרצה שתי הרצאות אורח בנושאי עיצוב בפני קהל מעצבים ואדריכלים (מרכז הבניה הישראלי, אוקטובר 2006).
יובל החל לרכז פעילות אדריכלים לבניית מאגר מידע מקצועי (ספטמבר 2006).
תמונות מפרויקט של המשרד פורסמו באתר של "קליל אלומיניום" - יצרן הפרופילים הגדול בארץ.